Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρχοντάκης Κώστας

Ceo Of AK Graff

Τηλέφωνο: 00306944332505
email: manager@karatzis.gr

Pavchenko Yulia

International Relations Managers

Τηλέφωνο: 00306980154164
email: ykaratzi@akgraff.gr